Rozdzielnice elektryczne

Tablica rozdzielcza - montaż / instalacja

Tablica rozdzielcza powinna być zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym. Wykonana z trwałych materiałów aby dotrwała przynajmniej do końca budowy. ;)
Na wielkości rozdzielni nie ma co oszczędzać. Warto w niej przewidzieć miejsce na ewentualne dodatkowe obwody dorobione w przyszłości, zegary sterujące np. oświetleniem ogrodu i miejsce dla zasilaczy domofonu/wideofonu. Podstawowym wyposażeniem tablicy rozdzielczejbezpieczniki nadmiaroprądowe. Ich liczba jest zależna od ilości obwodów instalacji. Najlepiej aby w jednym obwodzie gniazdowym nie było więcej niż 12 gniazd, a w obwodzie oświetleniowym nie więcej niż 20 opraw. Urządzenia o większej mocy i techniczne(centralka systemu alarmowego, piec CO) powinny mieć osobny obwód. Bezpieczniki nadmiaroprądowe zabezpieczają przewody, połączenia, gniazda, włączniki i urządzenia od przeciążeń i zwarć. Prawidłowy dobór dobrej klasy aparatów zapewni kilkadziesiąt lat bezawaryjnego użytkowania instalacji.

Wyłączniki różnicowoproądowe

Kolejnym istotnym wyposażeniem rozdzielniwyłączniki różnicowoprądowe. Wyłącznik różnicowoprądowy to urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje różnicę między prądem wpływającym a wypływającym, czyli wówczas gdy na urządzeniu wystąpi przebicie lub podczas porażenia człowieka (przepływ prądu do ziemi). Reakcja takiego urządzenia jest bardzo szybka, więc porażenie prądem powoduje mniejsze szkody dla organizmu.

WBREW TEMU CO NIEKTÓRZY SOBIE WYOBRAŻAJĄ, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY NIEPOWODUJE, ŻE PORAŻENIE PRĄDEM NIE BĘDZIE DLA CZŁOWIEKA ODCZUWALNE.

Dodatkowo wyłącznik różnicowoprądowy ogranicza możliwość wywołania pożaru przez niesprawną instalację lub urządzenie. Dla typowego domu zalecałbym dwa do trzech wyłączników różnicowoprądowych. Zastosowanie jednego może spowodować, że w razie zadziałania i skomplikowanej awarii pozostanie się bez prądu do czasu przyjazdu elektryka. Tak więc najlepiej użyć dwóch dla obwodów ogólnych i jednego dla obwodów specjalnych np. piec centralnego ogrzewania, hydrofor itp. obwody bez których funkcjonowanie może być znacząco utrudnione. 

Ochronnik przepięciowy

Dodatkowo warto zamontować ochronnik przepięciowy. Służy on do ochrony urządzeń i instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć wywołanych uderzeniem pioruna. Dla własnej wygody rozdzielnię warto wyposażyć w lampki kontroli zasilania i wyłącznik główny. Lampki kontroli zasilania w momencie problemów z zasilaniem szybko dadzą nam informację gdzie leży problem. Czy jest to problem z urządzeniem lub instalacją wewnętrzną czy problem zasilania leży po stronie dostawcy. Natomiast wyłącznik główny przyda się wówczas, gdy zajdzie konieczność szybkiego wyłączenia prądu.

rozdzielnie elektryczne montaż instalacja serwis