Instalacje dla przemysłu

Instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych i handlowych

Oferujemy wykonanie instalacji elektrycznej w halach, magazynach, warsztatach, zakładach produkcyjnych i tym podobnych obiektach.
Gdy zaistnieje taka potrzeba wykonujemy projekty instalacji dysponujemy kadrą doświadczonych projektantów branży elektrycznej z pełnymi uprawnieniami budowlanymi.
Instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z przekazanym projektem lub ustaleniami. Po zakończonej realizacji zadania przekazane zostają protokoły z wymaganych badań instalacji elektrycznej, rysunki podwykonawcze oraz certyfikaty na użyte materiały.
Oprócz wykonanej instalacji elektrycznej możemy kompleksowo wykonać instalację rtv-sat, audio, multimedia, sieć komputerową i telefoniczną, system alarmowy, kontrolę dostępu.

Instalacja elektryczna dla przemysłu i handlu