Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

  • nowe instalacje oświetlenia awaryjnego 
  • modernizacja istniejących instalacji 
  • przeglądy systemów monitorowanych firmy AWEX oraz HYBRYD 
  • przeglądy systemów centralnej baterii akumulatorów firmy AWEX oraz Cholemaster
  • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
  • konsulting techniczny oraz opiniowanie przez rzeczoznawcę do zabezpieczeń ppoż
  • wszystkie przeglądy potwierdzamy protokołem dopuszczającym do użytkowania instalację na kolejny rok.

Wymagania dla Systemów Oświetlania Awaryjnego

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich właściciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnegourządzeniami