Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary elektryczne oraz natężenia oświetlenia

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę pomiarów elektrycznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia


Wykonujemy:

  • pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
  • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • sprawdzenie oraz pomiary stanu instalacji piorunochronnych
  • sprawdzenie oraz pomiary natężenia oświetlenia
  • sprawdzenie oraz pomiary elektronarzędzi
  • pomiary elektryczne stacji Trafo

Pomiary służą przede wszystkim do oceny sprawności instalacji, a co za tym idzie, utrzymania jej w dobrej kondycji, tak aby działała bezproblemowa i była dla nas bezpieczna. Taka okresowa kontrola powinna być wykonana przynajmniej raz na pięć lat.

miernik instalacji elektrycznej

Wszystkie pomiary dokonywane są za pomocą nowoczesnych mierników firmy Sonel.

certyfikat pomiaru instalacji elektrycznej

Nasi pracowni biorą udział w corocznych szkoleniach przeprowadzanych przez producenta urządzeń pomiarowych firmę Sonel w celu polepszenia i zaktualizowaniu swojej wiedzy.